Το πιλοτικό μάθημα για την Σχολική Εκπαίδευση

Η ομάδα της Αυστρίας ανέπτυξε ένα μάθημα σχολικής εκπαίδευσης ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τη μεταφορά του μαθήματος CICERO στη σχολική εκπαίδευση. Η Αυστριακή ομάδα δοκίμασε επίσης το μάθημα σε ανώτερο λύκειο (στη γερμανική γλώσσα). Αυτή η μεταφορά έγινε σε δύο επίπεδα:

  • Τεχνικό Επίπεδο. Η σειρά μαθημάτων έχει υλοποιηθεί σε διακομιστή Moodle με μικρότερο αριθμό έκδοσης όπως είχε ο διακομιστής CICERO. Αυτό αποδεικνύει την απλή και πιθανή υποβάθμιση του μαθήματος σε άλλους διακομιστές Moodle.
  • Η σειρά μαθημάτων έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με ένα δεδομένο πρόγραμμα σπουδών. Η μέθοδος του «Σχεδιασμού προς τα πίσω» χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία των μαθησιακών αποτελεσμάτων (σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), από αυτό το σημείο εκκίνησης η ομάδα ανέπτυξε την αξιολόγηση. Τέλος, το απαραίτητο εκπαιδευτικό περιεχόμενο επιλέχθηκε από το μάθημα CICERO και εφαρμόστηκε στον διακομιστή.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες από τον Οδηγό Μεταφερσιμότητας

Από τα δεδομένα ανατροφοδότησης του μαθήματος για την σχολική εκπαίδευση, η Αυστριακή ομάδα είχε δημιουργήσει ένα σύντομο βίντεο.

Βίντεο: Ανατροφοδότηση από το Πιλοτικό μάθημα στη Σχολική Εκπαίδευση (χρησιμοποιούμενα λογισμικά: AniMaker, Adobe Premiere, Audacity)