Μεταφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση & Κατάρτιση

Ακολουθεί ένα σύντομο βίντεο που δίνει μια εισαγωγή στην αναπτυγμένη μεταφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (VET) καθώς και στη Συνεχή ΕΕΚ (C-VET)

Βίντεο: Μεταφορά στην ΕΕΚ (χρησιμοποιημένο λογισμικό: AniMaker, Adobe Premiere, Audacity)

Μπορείτε να κατεβάσετε τον πλήρη οδηγό από τη σελίδα λήψης του έργου