Πνευματικά προϊόντα IOs

Στο πλαίσιο του έργου έχουν δημιουργηθεί τρία διαφορετικά Πνευματικά προϊόντα.

IO 01: Το μάθημα CICERO για τη διδασκαλία ψηφιακών ικανοτήτων

Αυτό το μάθημα για την ψηφιακή φωτογραφία, σκοπό έχει να διδάξει στους συμμετέχοντες ψηφιακές δεξιότητες. Αυτό το μάθημα ακολουθεί την αντίστροφη προσέγγιση μάθησης (όπως αναπτύχθηκε από τον Jon Bergmann). Αυτό σημαίνει βασικά «Μεικτή Μάθηση» με βάση τις ικανότητες, όπου η θεωρητική γνώση μεταφέρεται στη σύγχρονη επιτόπια διδασκαλία (χρησιμοποιώντας μια ενεργητική προσέγγιση διδασκαλίας), ενώ διάφορες πρακτικές δραστηριότητες θα εκτελούνται από τους μαθητές ανεξάρτητα (εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην εξάσκηση των μαθησιακών τεχνικών, στη δημιουργία εικόνων και στην εξάσκηση ψηφιακών ικανοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα για αυτό το μάθημα και την ιδέα πίσω από αυτό.

IO 02: Βάση δεδομένων φωτογραφιών Πολιτιστικής κληρονομιάς CICERO

Αυτό το προϊόν χωρίζεται σε δύο διαφορετικά μέρη: τον θεωρητικό ορισμό της βάσης δεδομένων (με την απαραίτητη τεχνική υλοποίηση) και το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη βάση δεδομένων (χρησιμοποιώντας δομημένα σύνολα δεδομένων). Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να συνεισφέρουν στη βάση δεδομένων και να ανεβάσουν τις εικόνες τους!

Επισκεφτείτε τη βάση δεδομένων και δείτε τις εικόνες!

IO 03: Ο οδηγός μεταφερσιμότητας

Αυτός ο οδηγός χωρίζεται σε δύο μέρη: Το ένα μέρος εστιάζει στις ψηφιακές δεξιότητες, το άλλο δίνει έμφαση στη βάση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον οδηγό για να δημιουργήσετε τα δικά σας μαθήματα που έχουν συγκεντρωθεί από το υλικό του μαθήματος CICERO. Αυτό το περιεχόμενο ταιριάζει όχι μόνο στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, αλλά και σε άλλους τομείς εκπαίδευσης. Ρίξτε μια πιο προσεκτική ματιά στον οδηγό εδώ.

Μέρος Α: Το μάθημα

Πρώτον, αυτός ο οδηγός περιγράφει επακριβώς την καινοτόμο προσέγγιση, τις διάφορες δυνατότητες χρήσης αυτής της προσέγγισης (ως εκπαίδευση βάσει έργου ή επίσης σε περιβάλλον συνεργασίας).
Μια λεπτομερής περιγραφή του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των παραλλαγών που αναφέρονται παραπάνω) δίνεται για τη Σχολική Εκπαίδευση (SE), την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (ΑΕ) και την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ). Ένα ειδικό κεφάλαιο είναι αφιερωμένο στις μεθόδους αξιολόγησης μαθημάτων που μεταφέρονται σε άλλους τομείς εκπαίδευσης.

Μέρος Β: Η βάση δεδομένων

Αυτό το μέρος του οδηγού εξηγεί:

  • Η χρήση της βάσης δεδομένων σε άλλους εκπαιδευτικούς τομείς (SE, HE)
  • Η ιδέα και οι έννοιες της βάσης δεδομένων (ως παράδειγμα καλής πρακτικής) για μάθηση, διδασκαλία και κατάρτιση βάσει έργου (SE, HE).

Οι προτάσεις και οι περιπτωσιολογικές μελέτες θα συμπληρώσουν τα παραδείγματα μεταφοράς.