Δημιουργία περιεχομένου

Η έναρξη της ανάπτυξης των σχεδιαζόμενων σειρών μαθημάτων έχει ολοκληρωθεί. Η πρώτη σειρά μαθημάτων έχει προγραμματιστεί και δομηθεί από την ΕΔΡΑΣΕ (GR) και την EBI/EIE (AT).

Τα μαθήματα έχουν δομηθεί ακολουθώντας το Πλαίσιο Ψηφιακών Δεξιοτήτων DigComp Framework 2.0. Το πρώτο βήμα ήταν ο ορισμός των δεξιοτήτων που χρησιμοποιήθηκαν.

Εικόνα:: Σφαιρική εικόνα των όρων του περιεχομένου σε ανάπτυξη, ακολουθώντας τις δεξιότητες όπως είχαν ορισθεί στην εναρκτήρια συνάντηση στο Wiener Neustadt.

Το επόμενο βήμα ήταν ο ορισμός του περιεχομένου του σχεδίου. Κάθε ορολογία καθορίστηκε σε σχέση με γνώσεις, δεξιότητες και συμπεριφορές.

Τα επόμενα βήματα θα είναι η δημιουργία σειράς μαθημάτων με τη χρήση της πλατφόρμας Moodle, η εφαρμογή των μαθημάτων σε πρώτη φάση. Η εμπειρία της πρώτης φάσης θα χρησιμοποιηθεί στη φάση της τροπολογίας, πριν την έναρξη της δεύτερης φάσης.