Δεύτερος κύκλος των μαθημάτων

Ο δεύτερος κύκλος των μαθημάτων επικεντρώθηκε σε τροποποιήσεις και περαιτέρω ανάπτυξη του μαθήματος. Η κατάσταση έγινε πιο δύσκολη από τον COVID-19 και τα σχετικά μέτρα. Σε ορισμένες χώρες εταίρους, για παράδειγμα, η διοργάνωση μαθημάτων δεν επιτρεπόταν ή περιοριζόταν αυστηρά. Πέρα από αυτά τα προβλήματα, η ομάδα του έργου προσπάθησε ωστόσο να επιτύχει προστιθέμενη αξία για το έργο.

Αυστρία

Δεδομένου ότι η υλοποίηση μιας δεύτερης σειράς του μαθήματος δεν ήταν δυνατή λόγω των περιορισμών τον χειμώνα και την άνοιξη του 2021, η αυστριακή ομάδα αποφάσισε να εφαρμόσει ένα μάθημα για μαθητές στο ανώτερο γυμνάσιο. Αυτό ήταν δυνατό καθώς τα σχολεία ήταν ανοιχτά. Ο Harald Makl (από το EBI) έχει παρακολουθήσει το μάθημα με δύο τάξεις με μαθητές 17 έως 18 ετών. Η ανατροφοδότηση ήταν εξαιρετική και πολλοί έμαθαν και προσέγγισαν το περιεχόμενο και αξιολόγησαν το μάθημα ως πολύτιμο και χρήσιμο. Με αυτή τη δραστηριότητα, ένα τεχνικό ζήτημα στο πλαίσιο της δυνατότητας μεταφοράς του μαθήματος μπορούσε να επιλυθεί: Ήταν δυνατό, χωρίς προβλήματα, να εγκατασταθούν οι ενότητες του μαθήματος στον e server αρκετούς αριθμούς έκδοσης κάτω από τον διακομιστή της ανάπτυξης προγραμμάτων.

Ελλάδα

Ο δεύτερος κύκλος του μαθήματος πραγματοποιήθηκε και πάλι εξ’ αποστάσεως, από 26/10/2020 – 30/05/2021, χρησιμοποιώντας το σύστημα διαχείρισης μάθησης Moodle (https://moodle.project-cicero.eu/).Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από τα άτομα που συμπλήρωσαν ψηφιακή αίτηση. Συνολικά εγγράφηκαν 107 άτομα και πιστοποιήθηκαν 41 Το σεμινάριο διεξήχθη εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle, στην οποία ήταν ανεβασμένα τα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας e-learning Moodle και οι συμμετέχοντες υποστηρίζονταν από τους εκπαιδευτές, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως forum, chat, email και video conferencing. Το υλικό για ένα νέο μάθημα αναρτάτο κάθε εβδομάδα και οι συμμετέχοντες καλούντο να υποβάλουν εργασίες που σχετίζονται με την αντίστοιχη ενότητα. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών μαθημάτων μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από το πρωτότυπο υλικό μαθημάτων που παρήχθη κατά τη διάρκεια του έργου, αφού λήφθηκε υπόψιν η αξιολόγηση του 1ου γύρου του σεμιναρίου.

Ισπανία

 

Πορτογαλία

Το 2ο μάθημα πραγματοποιήθηκε αφού όλοι οι εταίροι είχαν συζητήσει τις βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν στο μάθημα, σύμφωνα με τα σχόλια από τον πρώτο γύρο.

Κάνοντας μια εισαγωγή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η πανδημία COVID-19 συνέχισε να σηματοδοτεί τις μέρες μας με πολλούς περιορισμούς και σε τοπικό πλαίσιο, στο Proandi, από τον Απρίλιο του 2020 μέχρι τα δεδομένα αυτού του 2ου μαθήματος, όλα τα επαγγελματικά μας μαθήματα λειτουργούσαν εξ αποστάσεως χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως η πλατφόρμα Moodle ή το Zoom. Ωστόσο, οι συνεδρίες εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο επιτρέπονταν σε περίπτωση πρακτικών μαθημάτων. Σχετικά με αυτό το έργο, η Proandi κατάφερε να πραγματοποιήσει το δεύτερο μάθημα CICERO σε μοντέλο «πρόσωπο με πρόσωπο» με ένα από τα εκπαιδευτικά της μαθήματα.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα διεξήχθη στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σε μία μόνο ημέρα διάρκειας 8 ωρών.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα έγινε με φυσική παρουσία, στις εγκαταστάσεις του Proandi. Εφόσον θέλαμε να το κάνουμε πρόσωπο με πρόσωπο, θα έπρεπε να είναι μια σχετικά μικρή ομάδα για να μπορεί να σεβαστεί τις συνθήκες ασφαλείας που σχετίζονται με τον COVID-19. Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι μπόρεσαν και να «κοινωνικοποιηθούν» περισσότερο, αφού εδώ και καιρό παρακολουθούσαν μαθήματα στο σπίτι.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Καταρτιζόμενοι Proandi από το 2ο έτος επαγγελματικού μαθήματος Τεχνικός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής. Ήταν 13 εκπαιδευόμενοι (3 κορίτσια συν 10 αγόρια) ηλικίας μεταξύ 16 και 21 ετών. Μερικοί από αυτούς είχαν ήδη συμμετάσχει στον πρώτο κύκλο μαθημάτων αλλά ήθελαν να συμμετάσχουν ξανά επειδή ήθελαν να έχουν την ευκαιρία να έχουν μια άλλη εμπειρία κάνοντας το πρόσωπο- πρόσωπο, ώστε να μπορούν να μάθουν περισσότερα και έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στο μάθημα από τη στιγμή που τους το είπαμε. Ορισμένα μέλη αυτής της ομάδας είχαν ήδη εμπειρία από τη φωτογραφία και σχετικά προγράμματα και υλικά.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

– Λειτουργούσε ως εντατικό μάθημα, χρησιμοποιώντας παρουσίαση power point για θεωρία αλλά κάνοντας πρακτικές ασκήσεις.

– Αφού όλοι οι εταίροι συζήτησαν σχετικά με τις πιθανές αλλαγές που θα εισαχθούν στο ψηφιακό μάθημα, στην περίπτωσή μας, μελετήθηκαν μόνο δύο ενότητες: «Έλεγχος κάμερας» και «Αλλαγές προοπτικής».

– Οι εκπαιδευόμενοι εργάστηκαν σε μικρές ομάδες σε μια τάξη.

– Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι βγήκαν έξω κοντά στο «Marina da Póvoa de Varzim» για να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της εργασίας μέσα στην αίθουσα εκπαίδευσης. Με τις φωτογραφίες που τράβηξε ο καθένας από τους εκπαιδευόμενους χρησιμοποιώντας διαφορετικές οπτικές γωνίες, έγινε διαγωνισμός για να ψηφίσουν όλοι.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ

– Κινητά τηλέφωνα συμμετεχόντων.

– CANON DSRL;

– Φακοί 50mm, 75-300mm, 24-70mm.