Κοινωνικά μέσα

Η ομάδα έργου υλοποίησε δύο στοιχεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

Μια σελίδα στο Facebook (ως μέσο διάδοσης).

Ένα γκρουπ στο Facebook (ιδιωτικό) ως ασφαλής χώρος μάθησης για συμμετέχοντες σε διάφορα μαθήματα.