Σχέδιο CICERO

Αιτιολογία του έργου

Οι ψηφιακές δεξιότητες πρέπει να γίνουν κτήμα όλων. Αυτό απαιτεί κάποιο κίνητρο. Χωρίς κίνητρα, η εκμάθηση θα «παραμείνει στην επιφάνεια» και θα επιτευχθεί μόνο επιφανειακή γνώση και κατανόηση αντί των αναγκαίων δεξιοτήτων – χωρίς βάθος και βιωσιμότητα.

Η ψηφιακή φωτογραφία μπορεί να είναι η κινητήρια δύναμη για να παρακινήσει τους ανθρώπους να ενδιαφερθούν για τις βασικές ψηφιακές ικανότητες. Αυτό θα καλύψει τη δημιουργία εικόνων (ένα δημιουργικό έργο), την επεξεργασία εικόνων (μια τεχνική προσπάθεια), την αποθήκευση και διαχείριση εικόνων (απαιτούνται ψηφιακές ικανότητες) και τη χρήση των δημιουργημένων εικόνων, για παράδειγμα στα κοινωνικά μέσα (απαιτούνται ψηφιακές δεξιότητες  καθώς και βασικές νομικές γνώσεις).

Τέλος, η ψηφιακή φωτογραφία διευρύνει τις κοινωνικές επαφές (για παράδειγμα σε ομάδες ειδικών ενδιαφερόντων), διατηρεί τους ηλικιωμένους ενεργούς (τόσο με την  σωματική όσο και με διανοητική έννοια), συμβάλλει σε πολλές περιπτώσεις στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς (ως αντικείμενα σε διάφορες εικόνες) και διακρατικών δραστηριοτήτων (φωτογραφικός διαγωνισμός με αντικείμενα που αφορούν το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς).

Στόχος του Σχεδίου

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στην ομάδα ενηλίκων που χρησιμοποιούν την ψηφιακή φωτογραφία ως κινητήρια δύναμη Αυτό θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνική, πολιτιστική και οικογενειακή ζωή. Επιπλέον, οι ληφθείσες φωτογραφίες που εστιάζουν στην ευρωπαϊκή κληρονομιά συλλέγονται σε μια βάση δεδομένων δωρεάν για να συμβάλουν στο έτος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς 2018.