Ενδιάμεση συνάντηση στη Μάλαγα

Η ενδιάμεση συνάντηση έλαβε χώρα στην Μάλαγα, τον Ιούνιο του 2021. Εξ’ αιτίας των περιορισμών λόγω CoVID-19, ήταν υποχρεωτική η χρήση μάσκας. Επίσης, δεν μπόρεσαν όλοι οι εταίροι να συμμετέχουν. Οι Πορτογάλοι και εταίροι και ο συντονιστής από το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης παρακολούθησαν την συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης.

Ακολουθούν μερικές φωτογραφίες της συνάντησης: