Αυστριακό πιλοτικό Σεμινάριο στο Wiener Neustadt

Το πιλοτικό σεμινάριο προγραμματίστηκε για το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2020.
Εξ αιτίας της επερχόμενης κρίσης του COVID-19 στην Αυστρία, ο πρώτος αποκλεισμός άρχισε ακριβώς μετά τη δεύτερη διαδικτυακή εκπαίδευση του προγράμματος σε εξέλιξη.
Το πρόγραμμα μετατράπηκε σε εικονική εκπαίδευση. Διάφορα προβλήματα παρουσιάστηκαν, μια και οι συμμετέχοντες που θέλουν να αποκτήσουν ψηφιακές ικανότητες δεν έχουν την ικανότητα να παρακολουθούν ένα ολοκληρωτικά ψηφιακό πρόγραμμα. Παρ’ όλα αυτά, το σχέδιο ολοκληρώθηκε με θετική ανατροφοδότηση. Άλλα σχέδια δε κατάφεραν να ολοκληρωθούν λόγω των συνεχών περιορισμών συνεύρεσης ατόμων.

Βίντεο: Περίληψη του πιλοτικού σχεδίου στο Wiener Neustadt (Μάρτιος/Απρίλιος 2020)
Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε: AniMaker, PowerPoint, Adobe Premiere