Η βάση δεδομένων CICERO για την “Ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά”

Η βάση δεδομένων περιλαμβάνει μια συλλογή εικόνων που αντιπροσωπεύουν την Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Κληρονομιά.

Οι συμμετέχοντες στα μαθήματα και άλλοι ενήλικες που απευθύνονται από τους συμμετέχοντες (απευθυνόμενοι από στόμα σε στόμα, δημόσια μέσα ή στην ιστοσελίδα/ιστολόγιο του έργου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης) καλούνται να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό φωτογραφίας (με θέμα/τίτλο “Πολιτιστική Κληρονομιά στην Ευρώπη”).

Άδεια

Αυτές οι εικόνες υποβάλλονται από τους φωτογράφους με άδεια CC 4.0, συμπεριλαμβανομένης μιας περιγραφής του εικονογραφημένου συμβάντος/θέματος. Οι φωτογράφοι παραμένουν οι ιδιοκτήτες των εικόνων. Η βάση δεδομένων δημοσιεύεται από την κοινοπραξία ως ελεύθερος εκπαιδευτικός πόρος (OER). Αυτό δίνει τη δυνατότητα σε σχολεία, σε οργανισμούς διδασκαλίας και κατάρτισης ή σε άλλα ιδρύματα που εμπλέκονται σε οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης να χρησιμοποιούν τις εικόνες. Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται ως δημόσια βάση δεδομένων της Πολιτιστικής Κληρονομιάς που βασίζεται σε εικόνες.

Υπόδειξη: Η υποβολή και η βάση δεδομένων παρακολουθούνται από ειδικά μέλη της κοινοπραξίας πριν από τη δημοσίευσή τους.

Screenshot Database

Εικόνα: Αυτό το στιγμιότυπο οθόνης δείχνει την αρχική σελίδα της βάσης δεδομένων.

Σύνδεσμος στη βάση δεδομένων ⇒ European Cultural Heritage