Ο οδηγός

Ο οδηγός δυνατότητας μεταφοράς χωρίζεται σε δύο μέρη:
Το ένα μέρος επικεντρώνεται στις ψηφιακές δεξιότητες, το άλλο δίνει έμφαση στη βάση δεδομένων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Οδηγός μεταφερσιμότητας: Το μάθημα

721 Downloads

ePub Version
Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο, να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε από εκεί με το ePub Reader. Δοκιμασμένοι αναγνώστες: Adobe Digital Editions 4.0 | Calibri | Azardi 2.0

933 Downloads

MOBI Έκδοση
Αυτό είναι το Kindle Reader Format. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και να το μεταφέρετε στο Kindle σας.

868 Downloads

Οδηγός Μεταφερσιμότητας: Η Βάση δεδομένων

711 Downloads

ePub Έκδοση
Μπορείτε να κατεβάσετε αυτό το αρχείο, να το αποθηκεύσετε τοπικά στον υπολογιστή σας και να το ανοίξετε από εκεί με το ePub Reader. Δοκιμασμένοι αναγνώστες: Adobe Digital Editions 4.0 | Calibri | Azardi 2.0

993 Downloads

MOBI Έκδοση
Αυτό είναι το Kindle Reader Format. Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο και να το μεταφέρετε στο Kindle σας.

951 Downloads