Εταίροι

Η κοινοπραξία είναι μια ισορροπημένη ομάδα ενός πανεπιστημίου, ενός παρόχου εμπορικών μαθημάτων και τριών μη κερδοσκοπικών οργανισμών που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποικιλομορφίας καθώς και αντίκτυπο στην ανάπτυξη μαθημάτων και στη βάση δεδομένων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες στο έργο θα λειτουργήσουν ως ένα είδος συμμαχίας γνώσης που καλύπτει πολλές διαφορετικές πτυχές και επιπτώσεις για την ΕΕ.

Η κοινοπραξία είναι καλά κατανεμημένη στην Ευρώπη και περιλαμβάνει εταίρους από τη Βόρεια, Νότια, Ανατολική, Δυτική και Κεντρική Ευρώπη.

Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (SU, Sweden)

Το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (SU, Σουηδία) με το τμήμα Επιστημών Υπολογιστών και Συστημάτων είναι ο αιτών οργανισμός. Το πανεπιστήμιο φροντίζει για επιστημονικά βασισμένες μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο έργο, επηρεάζει με τον πλούσιο πλούτο εμπειρίας στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, της ανάπτυξης μαθημάτων και συμβάλλει στο έργο με έναν επαγγελματία φωτογράφο και τη βαθύτερη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς (πλαίσιο της UNESCO). Το πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη ευκαιριών μάθησης. Το πανεπιστήμιο φροντίζει για τον επιστημονικό αντίκτυπο στο έργο.

[collapse]
EΔΡΑΣΕ (Ελλάς)


Η ΕΔΡΑΣΕ από την Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Ενηλίκων και ειδικεύεται στην υλοποίηση, εκτέλεση και οργάνωση μαθημάτων σε απομακρυσμένα μέρη, για παράδειγμα στα ελληνικά νησιά στο Αιγαίο Πέλαγος. Ως πρώην εταίροι σε ένα έργο Blended Learning (Grundtvig 539717-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP EDRASE έχει τις δεξιότητες να συνεισφέρει στη δημιουργία μαθημάτων μικτής μάθησης υψηλού επιπέδου. Η ΕΔΡΑΣΕ είναι καλά δικτυωμένη στην Ελλάδα και θα προωθήσει τον διαγωνισμό φωτογραφίας Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

[collapse]
European Initiative for Education (Αυστρία)

Η EBI/EIE από την Αυστρία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων και κατάρτισης εκπαιδευτών με δικό του ερευνητικό τμήμα και τεχνική μονάδα (πολυμέσα, προγραμματισμός). Η EBI αναπτύσσει καινοτόμες έννοιες και μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης. Είναι εξειδικευμένο στη μετάδοση ψηφιακών ικανοτήτων, ΤΠΕ και βελτιωμένης εκπαίδευσης τεχνολογίας. Η EBI διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο ΤΠΕ, αλλά θα προωθήσει τη στρατηγική «φέρτε τη δική σας συσκευή». Το EBI θα επικεντρωθεί σε φωτογραφικές μηχανές DSLR υψηλού επιπέδου καθώς και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων σε διαφοροποιημένα μαθήματα.
Το EBI θα προγραμματίσει τη βάση δεδομένων και τις διεπαφές. Τρία μέλη της EBI είναι επαγγελματίες φωτογράφοι. Μαζί με το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης θα αναπτύξουν το κομμάτι της ψηφιακής φωτογραφίας των μαθημάτων και τη μεταφορά σε ψηφιακές δεξιότητες.H EBI συνδέεται με το αυστριακό δημοτικό γυμνάσιο και το Stadtmuseum Wiener Neustadt (για λόγους διάδοσης)

[collapse]
Asociación Arrabal-AID (Ισπανία)

Η Asociación Arrabal-AID από την Ισπανία είναι επίσης ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων με μοντέλα ένταξης. H Arrabal-AID επηρεάζει το έργο δίνοντας έμφαση στους νεότερους και τους μειονεκτούντες ενήλικες. Η Arrabal-AID έχει στη διάθεσή της ένα σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών για την υλοποίηση των μαθημάτων. Στο κομμάτι της φωτογραφίας, η Arrabal-AID θα επικεντρωθεί στις κάμερες κινητών τηλεφώνων.

[collapse]
Proandi – Consultores Associados (Πορτογαλία)

Η ProAndi είναι ένας οργανισμός με επιχειρηματικό προσανατολισμό την Εκπαίδευση Ενηλίκων και την Εκπαίδευση Νέων που θα χτίσει τη γέφυρα μεταξύ ενηλίκων και νεότερων ατόμων. Η ProAndi είναι μια ΜΜΕ και αντιπροσωπεύει επαγγελματικούς οργανισμούς με διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Η ProAndi έχει στη διάθεσή της ένα σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών και θα επικεντρωθεί στις κάμερες κινητών τηλεφώνων.

[collapse]

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν εμπειρία με ένα (ορισμένοι με περισσότερα) έργα Erasmus+. Αυτή η εμπειρία θα επιτρέψει την αποτελεσματική και επιτυχή υλοποίηση του έργου που παρουσιάζεται.