Εφαρμογή σεμιναρίου Μέρος 1

Το σχέδιο σε εξέλιξη χρησιμοποιεί Moodle σαν πλατφόρμα μάθησης και είναι δομημένη σαν Πρόγραμμα Μεικτής Μεθόδου Μάθησης. Το περιεχόμενο είναι στην αγγλική γλώσσα και έχει μεταφραστεί στην Ισπανική, Πορτογαλική, Ελληνική και Γερμανική γλώσσα.

Austrian Course

Group work (Austrian Course)

 

Αυστρία

Το Αυστριακό σεμινάριο άρχισε το Μάρτη και – εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19- μετατράπηκε αποκλειστικά σε σχέδιο εξ αποστάσεως. 12 άτομα συμμετείχαν στο σχέδιο. Εφαρμόστηκε η αντικατάσταση της πρόσωπο με πρόσωπο με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χρησιμοποιώντας το Zoom σαν πλατφόρμα επικοινωνίας. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε στις 29 Μαΐου.

Η ανατροφοδότηση των συμμετεχόντων στην τελική εξ αποστάσεως συνάντηση θα χρησιμοποιηθεί για τροπολογίες του προγράμματος και θα εφαρμοστεί στη δεύτερη πράξη του.

Ελλάδα

Πρώτος γύρος του σεμιναρίου στην Ελλάδα.

Το 1ο σεμινάριο για την «Ανάπτυξη των Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέσω της Φωτογραφίας», ξεκίνησε στις 20 Μαρτίου 2020 και ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2020. Η ΕΔΡΑΣΕ ανακοίνωσε το σεμινάριο στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και την λίστα επαφών του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι συμμετέχοντες επιλέχθηκαν από τα άτομα που συμπλήρωσαν ψηφιακή αίτηση. Συνολικά εγγράφηκαν 28 άτομα και πιστοποιήθηκαν 14. Το σεμινάριο διεξήχθη εξ ολοκλήρου από απόσταση, μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle, στην οποία ήταν ανεβασμένα τα μαθήματα. Οι εκπαιδευόμενοι είχαν πρόσβαση στο υλικό του μαθήματος μέσω της πλατφόρμας e-learning Moodle και οι συμμετέχοντες υποστηρίζοντο από τους εκπαιδευτές, χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως forum, chat, email και video conferencing. Το υλικό για ένα νέο μάθημα αναρτάτο κάθε εβδομάδα και οι συμμετέχοντες καλούντο να υποβάλουν εργασίες που σχετίζονται με την αντίστοιχη ενότητα. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών μαθημάτων μεταφράστηκε και προσαρμόστηκε από το πρωτότυπο υλικό μαθημάτων που παρήχθη κατά τη διάρκεια του έργου.

Βαθμολόγηση

Οι εκπαιδευόμενοι, αφού ολοκλήρωναν τις εργασίες τους, καλούντο να το στείλουν είτε στους εκπαιδευτές τους μέσω της πλατφόρμας, είτε να το παρουσιάσουν στους συνομηλίκους τους στο chat. Κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να δώσει μια απάντηση εντός δύο εβδομάδων μετά τη μεταφόρτωση της εργασίας στην πλατφόρμα Moodle. Μετά από αυτό, η βαθμολόγηση κλειδώνεται και δεν μπορούν να υποβληθούν άλλες εργασίες. Ο εκπαιδευτής έλεγχε την ορθότητα κάθε εργασίας και έδινε βαθμό – 1 (ολοκληρώθηκε επιτυχώς) ή 0 (δεν ολοκληρώθηκε επιτυχώς). Μαζί με τον βαθμό, παρέχεται ανατροφοδότηση στον εκπαιδευόμενο, σχετικά με την ποιότητα της απάντησης. Ένα άλλο εργαλείο που προσφέρθηκε στους εκπαιδευόμενους για να ανεβάσουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους ήταν οι ομάδες του Facebook. Δημιουργήθηκε κλειστή ομάδα μόνο για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές. Κάθε εκπαιδευόμενος έπρεπε να παρουσιάσει τη δική του εργασία στους άλλους. Η αλληλεπίδραση μεταξύ των συνομηλίκων διευκολύνεται πολύ με αυτόν τον τρόπο. Κάθε εκπαιδευόμενος, έχοντας ολοκληρώσει το 75% των εργασιών, θεωρείται ότι έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα.

Αξιολόγηση μαθήματος.

Πριν από το μάθημα, οι εκπαιδευόμενοι συμπληρώνουν ένα ερωτηματολόγιο, που σχετίζεται με τον βαθμό ικανότητας τους σε ψηφιακές δεξιότητες και επίσης τις προσδοκίες τους από το μάθημα. Στο τέλος του μαθήματος, οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν ένα άλλο ερωτηματολόγιο όπου ερωτήθηκαν για τη γενική και συγκεκριμένη εντύπωση του μαθήματος, τις καλύτερες και τις χειρότερες στιγμές τους, τις προτάσεις τους και τον βαθμό εκπλήρωσης των προσδοκιών τους.

Ισπανία

 

Πορτογαλία

Το 1ο μάθημα διεξήχθη υπό εξαιρετικές συνθήκες, εν μέσω του 1ου γενικού lockdown που έγινε αισθητό σε όλη την Ευρώπη και τον κόσμο λόγω της πανδημίας COVID-19.

Αρχικά, η ιδέα του Proandi ήταν να πραγματοποιηθεί ως μάθημα μεικτής μάθησης (b-learning), ωστόσο, στις 13 Μαρτίου 2020, αποφασίστηκε ότι όλα τα σχολεία, τα πανεπιστήμια και τα ιδρύματα ΕΕΚ θα κλείσουν, έχοντας αναγκαστεί να υιοθετήσουν ένα καθεστώς εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Υπό αυτή την έννοια, η διαδικασία επιλογής των εκπαιδευομένων ήταν πιο δύσκολη, όπως και η όλη οργάνωση των logistics του μαθήματος.

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Το μάθημα ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 16 Μαρτίου αλλά λόγω της καραντίνας του COVID-19 και με το κλείσιμο του Proandi από τις 13 Μαρτίου, η περίοδος του μαθήματος ήταν από τις 6 Απριλίου 2020 έως τις 21 Μαΐου 2020.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Η αρχική ιδέα ήταν να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης (b-learning). Επειδή είναι ένα αρχικό μάθημα και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, θα ήταν καλύτερο να και πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες στο Proandi για να επαληθευτεί η εργασία που έγινε. Λόγω της υποχρέωσης παραμονής στο σπίτι λόγω του COVID-19, το μάθημα πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως. Το μάθημα διδάχθηκε από έναν επαγγελματία Πολυμέσων, τον Hélder Campos.

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν εκπαιδευόμενοι Proandi από το πρόγραμμα «Τεχνικοί Ζαχαροπλαστικής και Μαγειρικής και Εστιατορίου και Μπαρ», επιπέδου 4 EQF. 15 συμμετέχοντες εγγράφηκαν στο μάθημα και το ξεκίνησαν, αλλά μόνο 5 (1 κορίτσι και 4 αγόρια) ολοκλήρωσαν το μάθημα. Ήταν από 16 έως 20 ετών και οι περισσότεροι ήταν αρχάριοι, δεν είχαν πολλές ψηφιακές δεξιότητες, και το σίγουρο είναι ότι συνηθίζουν να βγάζουν φωτογραφίες μόνο με το κινητό τους και πολλοί από αυτούς δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ επαγγελματική κάμερα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Το μάθημα πραγματοποιήθηκε σε:

– 8 σύγχρονες συνεδρίες με χρήση τηλεδιάσκεψης στο Jitsi meet, τρεις ημέρες την εβδομάδα, η καθεμία διάρκειας 1:30 ώρας.

– Ασύγχρονες συνεδρίες μέσω της πλατφόρμας Moodle https://moodle.project-cicero.eu/login/index.php , όπου οι εκπαιδευόμενοι υπέβαλαν τις εργασίες τους ανά ενότητα.

– 3 ώρες διδασκαλίας μέσω απαντημένων ερωτήσεων, σχολίων σε αναρτήσεις στο Facebook, επαλήθευση εργασιών και διόρθωση ορισμένου περιεχομένου για την ομάδα ιδιωτικών μαθημάτων θεωρητικών ενοτήτων στο Facebook και την ομάδα στο Messenger.

– Το Moodle οργανώθηκε με τις προηγούμενες ενότητες που δημιουργήθηκαν αλλά στη συνέχεια μεταφράστηκαν στα Πορτογαλικά. (το υλικό αυτό βρίσκεται στο google drive).

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

Η αρχική ιδέα ήταν να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα μεικτής μάθησης (b-learning). Επειδή είναι ένα αρχικό μάθημα και οι εκπαιδευόμενοι δεν έχουν μεγάλη εμπειρία, θα ήταν καλύτερο να και πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως και πρόσωπο με πρόσωπο συνεδρίες στο Proandi για να επαληθευτεί η εργασία που έγινε. Λόγω της υποχρέωσης παραμονής στο σπίτι λόγω του COVID-19, το μάθημα πραγματοποιήθηκε εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως.