Μεταφορτώσεις

Εδώ, μπορείτε να κάνετε λήψη του υλικού που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια ζωής του έργου. Το υλικό είναι διαθέσιμο ως Ανοιχτός Εκπαιδευτικός Πόρος (OER) με άδεια Creative Commons 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0).
Τα αρχεία προσφέρονται ως αρχεία ZIP για λόγους ασφαλείας. Μετά τη λήψη, εξαγάγετε τα αρχεία zip. Θα περιλαμβάνουν μόνο ένα αρχείο.

Αρχεία MOODLE

Περιγραφή Μεταφόρτωση Σχόλια
CICERO Course (ολοκληρωμένο)
Λήψη ως ZIP File

Λήψη εδώ!

Αυτή είναι η ολοκληρωμένη σειρά μαθημάτων στα Αγγλικά
CICERO Course (μέρος1)
Λήψη ως ZIP File

Λήψη εδώ!

Αυτό είναι το 1ο μέρος της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων. Τα αρχεία έχουν χωριστεί για να κρατηθεί μικρό το μέγεθός τους.
CICERO Course (μέρος 2)
Λήψη ως ZIP File

Λήψη εδώ!

Αυτό είναι το 2ο μέρος της ολοκληρωμένης σειράς μαθημάτων. Τα αρχεία έχουν χωριστεί για να κρατηθεί μικρό το μέγεθός τους.

Αρχεία eXe-Learning Τα αρχεία αυτά είναι διαθέσιμα σαν αυθεντικά αρχεία .elp . Για λόγους ασφάλειας έχουν συμπιεστεί.

Περιγραφή Μεταφόρτωση Σχόλια
Έλεγχος της κάμερας

Λήψη εδώ!

 

Μορφοποίηση αρχείων εικόνων

Λήψη εδώ!  

Βάθος πεδίου

Λήψη εδώ!  

Μετρήσεις

Λήψη εδώ!  

Θόρυβος

Λήψη εδώ!

 

Ταχύτητα κλείστρου

Λήψη εδώ!

 

Άνοιγμα

Λήψη εδώ!

 

Πλαισίωση

Λήψη εδώ!

 

Χρωματική σύνθεση και αντίθεση

Λήψη εδώ!  

Μορφοποίηση αρχείων

Λήψη εδώ!

 

Σύνθεση εικόνων-γραμμές

Λήψη εδώ!

 

Χειροκίνητα vs Αυτόματα

Λήψη εδώ!

 

Έκθεση σε Smartphone

Λήψη εδώ!

 

Εστίαση σε Smartphone

Λήψη εδώ!

 

Η αλληλεπίδραση μεταξύ προσκηνίου και παρασκηνίου.

Λήψη εδώ!

 

Ο οδηγός μετατροπής είναι διαθέσιμος στην σχετική σελίδα ⇒ Download the Guide