Το μάθημα CICERO

Το μάθημα CICERO για την ψηφιακή φωτογραφία είναι ένα εργαλείο για τη διδασκαλία των ψηφιακών ικανοτήτων στους συμμετέχοντες. Αυτό το μάθημα ακολουθεί την προσέγγιση Flipped Learning (1) (όπως αναπτύχθηκε από τον Jon Bergmann). Αυτό σημαίνει βασικά Μεικτή Μάθηση με βάση τις ικανότητες (ως μέθοδος παράδοσης), όπου η θεωρητική γνώση μεταφέρεται στη σύγχρονη επιτόπια διδασκαλία και κατάρτιση (χρησιμοποιώντας μια ενεργητική προσέγγιση διδασκαλίας), ενώ διάφορες πρακτικές δραστηριότητες θα εκτελούνται από τους μαθητές ανεξάρτητα ( Εξ αποστάσεως εκπαίδευση). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα επικεντρωθεί στην εξάσκηση των μαθησιακών τεχνικών, στη δημιουργία εικόνων και στην εξάσκηση ψηφιακών ικανοτήτων.

Ο server του moodle εξυπηρετεί τα διάφορα μαθήματα CICERO (αγγλικά, γερμανικά, ελληνικά, ισπανικά και πορτογαλικά).

_________________________________
1 Η Flipped Learning σε αυτό το πλαίσιο αντιμετωπίζεται ως το “Flipped Learning 3.0 Framework”. Για την εφαρμογή του Flipped Learning 3.0 στην Εκπαίδευση Ενηλίκων διατίθεται ένας ειδικός οδηγός. Μπορείτε να κατεβάσετε αυτόν τον οδηγό από την ιστοσελίδα FAdE-in.eu ή να παραγγείλετε ένα έντυπο αντίγραφο από το Amazon (στην αγγλική γλώσσα).