εταίροι

Εταίροι

Η κοινοπραξία είναι μια ισορροπημένη ομάδα αποτελούμενη από ένα πανεπιστημίο, έναν πάροχο επαγγελματικής κατάρτισης και τρεις μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που λειτουργούν σε διαφορετικά επίπεδα. Αυτό διασφαλίζει υψηλό επίπεδο ποικιλομορφίας καθώς και αντίκτυπο στην ανάπτυξη μαθημάτων και τη βάση δεδομένων της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι συμμετέχοντες στο έργο θα λειτουργήσουν ως ένα είδος συμμαχίας γνώσης που καλύπτει πολλές διαφορετικές πτυχές και απόψεις για την ΕΕ.

Η κοινοπραξία είναι καλά κατανεμημένη στην Ευρώπη και περιλαμβάνει εταίρους από τα βόρεια, νότια, ανατολικά, δυτικά και τα μέσα της Ευρώπης.

Stockholm University (SU, Sweden)

Το Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (Stockholms universitet,  Σουηδία) με το τμήμα των επιστημών υπολογιστών και συστημάτων είναι ο αιτών οργανισμός Το πανεπιστήμιο φροντίζει για τις επιστημονικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στο έργο, συμβάλει με την εμπειρία του στον τομέα της επιστήμης των υπολογιστών, την ανάπτυξη μαθημάτων και συμβάλλει στο έργο με έναν επαγγελματία φωτογράφο και την βαθύτερη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς (στο πλαίσιο της UNESCO). Το πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης ακολουθεί μια διεπιστημονική προσέγγιση στην ανάπτυξη ευκαιριών μάθησης. Το πανεπιστήμιο φροντίζει για τον επιστημονικό αντίκτυπο στο έργο.

[collapse]
EDRASE


Η Εταιρία Δράσεων Επιμόρφωσης (ΕΔΡΑΣΕ) από την Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων, ειδικός στην εφαρμογή, εκτέλεση και οργάνωση μαθημάτων σε απομακρυσμένα μέρη, για παράδειγμα στα ελληνικά νησιά του Αιγαίου. Ως πρώην συνεργάτες σε ένα έργο μεικτής Μάθησης (Blended Learning, Grundtvig 539717-LLP-1-2013-1-IT-GRUNDTVIG-GMP) η ΕΔΡΑΣΕ έχει τις δεξιότητες να επηρεάσει στη δημιουργία συνδυασμένων μαθημάτων υψηλού επιπέδου. Είναι καλά διτυωμένη στην Ελλάδα και θα προωθήσει τον διαγωνισμό φωτογραφίας της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

[collapse]
European Initiative for Education

European Initiative for Education

Το EBI / EIE από την Αυστρία είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων και εκπαιδευτών με δικό του ερευνητικό τμήμα και τεχνική μονάδα (πολυμέσα, προγραμματισμός). Το EBI αναπτύσσει καινοτόμες ιδέες και μεθόδους εκπαίδευσης και μάθησης. Είναι εξειδικευμένο στη προσφορά κατάρτισης  σε ψηφιακές δεξιότητες, της εκπαίδευσης με ΤΠΕ και της τεχνολογίας. Η EBI διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο ΤΠΕ, αλλά προωθει τη στρατηγική «φέρτε τη δική σας συσκευή». Το EBI θα επικεντρωθεί σε φωτογραφικές μηχανές DSLR υψηλού επιπέδου καθώς και σε κάμερες κινητών τηλεφώνων σε διαφοροποιημένα μαθήματα.

Το EBI θα προγραμματίσει τη βάση δεδομένων και τις διεπαφές. Τρία μέλη του EBI είναι επαγγελματίες φωτογράφοι. Μαζί με το SU θα αναπτύξουν το μέρος της  ψηφιακής φωτογραφίας των μαθημάτων και τη μεταφορά σε ψηφιακές ικανότητες. Το EBI σχετίζεται με το αυστριακό δημόσιο λύκειο και το δημόσιο μουσείο του Wiener Neustadt (για λόγους διάδοσης).

[collapse]
Asociación Arrabal-AID

Asociación ArrabalAID

Η Asociación Arrabal-AID από την Ισπανία είναι επίσης ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων με προσανατολισμό την  ένταξη. Η Arrabal-AID επηρεάζει το έργο εστιάζοντας στους νεότερους και τους μειονεκτούντες ενήλικες. Το Arrabal-AID έχει στη διάθεσή του ένα σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών για την εφαρμογή των μαθημάτων. Στο τμήμα φωτογραφίας, το Arrabal-AID θα επικεντρωθεί σε κάμερες κινητών τηλεφώνων.

[collapse]
Proandi – Consultores Associados

ProandiConsultores Associados

Το ProAndi είναι ένας οργανισμός εκπαίδευσης ενηλίκων & εκπαίδευσης νέων που προσανατολίζεται στις επιχειρήσεις και χτίζει  γέφυρες μεταξύ ενηλίκων και νεότερων. Το ProAndi είναι ΜΜΕ και εκπροσωπεί επαγγελματικούς οργανισμούς με διαφορετική προσέγγιση στην εκπαίδευση ενηλίκων από τους μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. Το ProAndi διαθέτει ένα σύγχρονο εργαστήριο υπολογιστών και θα επικεντρωθεί στις κάμερες κινητών τηλεφώνων.

[collapse]

Όλοι οι συμμετέχοντες οργανισμοί έχουν εμπειρία με ένα (μερικά με περισσότερα) έργα Erasmus +. Αυτή η εμπειρία θα επιτρέψει μια αποτελεσματική και επιτυχημένη υλοποίηση του έργου που παρουσιάζεται.